theartofanimation:

Hiroshi Yoshida

masterpiecedaily:

Hiroshi Yoshida
Komagatake
1929

(Source: kameronrichie.com)

(Source: pretty-teeth.blogspot.ca)